Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Διαγωνισμός για τις φανέλες

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

Φυλακτου Manchester United
Καμπάνης Inter
Μήτρακας Milan
Αλεξίου Real Madrid
Άννα Καραγιώργη Barcelona
Γιάννης Ρίζος Liverpool