Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Οι προτάσεις της Λέσχης!!

Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της για το νέο αθλητικό νόμο έστειλε στο βουλευτή κ. Βούγια η Λέσχη Φίλων Άρη.

Οι προτάσεις της Λέσχης
Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου νόμου για τον αθλητισμό απέστειλε από τις 9/1/2012 η Λέσχη Φίλων Άρη, μετά από εισήγηση του νομικού της τμήματος, στον Βουλευτή κ. Βούγια (μέλος της προπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής για το νέο αθλητικό νόμο) σε συνέχεια σχετικού του αιτήματος, στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, στην ΕΠΟ, την ΕΟΚ, την ΕΟΠΕ, τη Superleague, τον ΕΣΑΚΕ και την ΕΣΑΠ.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις-παρατηρήσεις της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ στο σχέδιο νόμου για τον αθλητισμό είναι:

- Άρθρο 3:

1. σελ. 31, τροποποίηση παραγράφου 6 του άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999:
- θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ρητή υπόμνηση ή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση πρωτόδικης καταδίκης του φερόμενου ως δράστη τιμωρούμενων στο άρθρο 41ΣΤ πράξεων, η άσκηση της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης θα έχει ανασταλτική δύναμη, λόγω του τεκμηρίου της αθωότητας του κατηγορουμένου, προκειμένου να αποφευχθούν πρωτόδικες καταδίκες, εκτέλεση ποινής και στη συνέχεια αθωωτικές αποφάσεις σε δεύτερο βαθμό. Η ανασταλτική δύναμη της έφεσης, εξάλλου, παρέχεται αυτοδίκαια σε ποινές φυλάκισης μέχρι τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3904/2010, όπως τροποποίησε τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
- πρόσθεση της δυνατότητας μετατροπής της ποινής αυστηρά και μόνο σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά τις προβλέψεις του άρθρου 82 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.-

2. σελ. 32, τροποποίηση παραγράφου 7α του άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999:
- μείωση του προτεινόμενου χρονικού διαστήματος υποχρεωτικής απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων από «δύο έως πέντε έτη» σε χρονικό διάστημα μέχρι «έξι μηνών», λόγω του υπέρμετρου άχθους αυτής της παρεπόμενης ποινής,
- τροποποίηση της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδη-λώσεων, «αδιακρίτως αθλήματος», σε απαγόρευση παρακολούθησης της αθλητικής εκδήλωσης του συγκεκριμένου αθλήματος με αφορμή την τέλεση του οποίου διαπράχθηκε η καταδικαστική πράξη, καθώς, στην πράξη, είναι αδύνατο ο μέσος εργαζόμενος να μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις όλων των αθλημάτων (π.χ., ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ σε ανδρικό και γυναικείο τμήμα, κ.λπ.), καθημερινά δηλαδή και περισσότερο από μια φορά πιθανά, ενώπιον του οικείου αστυνομικού τμήματος,
- τροποποίηση της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδη-λώσεων, στις οποίες μετέχει ομάδα σε αγώνα της οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, ώστε να διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση θα πρέπει να αφορά μόνο αθλητικές εκδηλώσεις της ομάδας της οποίας φέρεται να είναι υποστηρικτής ο δράστης, καθώς σε διαφορετι-κή περίπτωση, όπως στο παραπάνω σημείο αναφέραμε αναλυτικά, είναι αδύνατο ο μέσος εργα-ζόμενος να μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις όλων των αθλημάτων και μάλιστα δύο ομάδων, καθημερινά δηλαδή και περισσότερο από μια φορά πιθανά, ενώπιον του οι-κείου αστυνομικού τμήματος,
- η υποχρέωση εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα «δύο ώρες πριν από την έναρξη έως δύο ώρες μετά τη λήξη της» αθλητικής συνάντησης σε συνδυασμό με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν οδηγεί στο ίδιο πρακτικά άτοπο αποτέλεσμα της αδυναμίας εμφάνισης του μέσου εργαζόμενου για τόσες ώρες κάθε μέρα στο οικείο αστυνομικό τμήμα, οπότε θα έπρεπε να προτείνεται τουλάχιστον η εμφάνισή του «κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης».-

- Άρθρο 5:

1. σελ. 33, προσθήκη στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, της σύνταξης και εφαρμογής ενιαίων κριτη-ρίων από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ αναφορικά με την άδεια μετακίνησης οπα-δών με οργανωμένο τρόπο σε μια αθλητική συνάντηση, καθώς και με την εξειδίκευση του δημόσιου συμφέροντος που υπαγορεύει τις επιβαλλόμενες στο αυτό άρθρο απαγορεύσεις.-

- Άρθρο 7:

1. σελ. 35, τροποποίηση παραγράφου 8 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999:
- αντικατάσταση της υποχρέωσης μίσθωσης από τα αθλητικά σωματεία των μαζικών μέσων μετα-φοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους μέλη Λεσχών Φίλων από την υποχρέω-ση έγγραφης συναίνεσης στη μίσθωσή τους από τις Λέσχες Φίλων.-


- Άρθρο 8:

1. σελ. 36 - 37, τροποποίηση του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999:
- η εις ολόκληρον ευθύνη των οικείων αθλητικών σωματείων για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη των Λεσχών κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων συνιστά ανεπίτρεπτη διεύρυνση της αντικει-μενικής ευθύνης σε βάρος των αθλητικών σωματείων και εξαίρεση από τον κανόνα, δηλαδή την ευθύνη τους από υπαιτιότητα. Η επιείκεια και η προστασία προς τον ζημιωθέντα δε δικαιολογούν αυτή τη διεύρυνση της αντικειμενικής ευθύνης σε βάρος των αθλητικών σωματείων, η οποία θα καταλήξει σε δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις τους και σειρά δικαστικών διενέξεων σε βά-ρος τους, καθώς, μάλιστα, οι ίδιες ασκούν με βάση το σχέδιο νόμου απλή εποπτεία και έλεγχο και δε συμμετέχουν στη διοίκησή τους,
- η υποχρέωση μόνιμης κατοικίας ή σταθερής διαμονής στην Ελλάδα των μελών των Λεσχών α-ποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό για φιλάθλους των αθλητικών σωματείων που δε ζουν εντός της ελληνικής επικράτειας, όταν ισχύει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα (εντός Ε.Ε.) όλο το πλέγμα των δι-ατάξεων που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, μετακίνηση ή συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα,
- η συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας  αποτελεί δεύτερο ανεπίτρεπτο περιορισμό για συμμετοχή σε Λέσχες που ο σκοπός τους, με βάση το σχέδιο νόμου, είναι η προαγωγή του αθλητισμού. Θα μπορούσε, πάντως, εναλλακτικά, να προταθεί ο θεσμός του δόκιμου μέλους της Λέσχης έως τα 16 χρόνια ηλικίας,
- ως προς τα κωλύματα που απαγορεύουν τη συμμετοχή σε Λέσχες προτείνουμε ως μοναδικό κώ-λυμα, την αμετάκλητη καταδίκη για παραβίαση διατάξεων του αθλητικού νόμου που σχετίζονται με άσκηση σωματικής βίας ή κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης,
- η γραπτή συναίνεση της διοίκησης του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε να ορίζεται ρητά ότι τίθεται διαζευκτικά και όχι αθροιστικά - σωρευτικά,
- η επιβολή κυρώσεων αποβολής από τη Λέσχη να αφορά όποιο μέλος της έχει σε βάρος του αμε-τάκλητη καταδίκη για παραβίαση διατάξεων του αθλητικού νόμου που σχετίζονται με άσκηση σω-ματικής βίας ή κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης και όχι με την αόριστη αναφορά σε διάπραξη αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.-


- Άρθρο 9:

1. σελ. 39 - 42, τροποποίηση του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999:
- η εις ολόκληρον ευθύνη των οικείων αθλητικών σωματείων για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη των Λεσχών με αφορμή αθλητική εκδήλωση συνιστά ανεπίτρεπτη διεύρυνση της αντικειμενικής ευθύνης σε βάρος των αθλητικών σωματείων και εξαίρεσή τους από τον κανόνα, δηλαδή την ευθύνη τους από υπαιτιότητα. Η επιείκεια και η προστασία προς τον ζη-μιωθέντα δεν δικαιολογούν αυτή τη διεύρυνση της αντικειμενικής ευθύνης σε βάρος των αθλητικών σωματείων, η οποία θα καταλήξει σε δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις τους και σειρά δικα-στικών διενέξεων σε βάρος τους, καθώς, μάλιστα, οι ίδιες ασκούν με βάση το σχέδιο νόμου απλή εποπτεία και έλεγχο και δε συμμετέχουν στη διοίκησή τους,
- η υποχρέωση πρόσληψης πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας να μετατραπεί σε δικαίωμα των αθλητικών σωματείων, διαφορετικά, αν παραμείνει ως έχει, δηλαδή υποχρέωση, να θεσπιστεί ταυτόχρονα κατάργηση ή μείωση του ποσοστού που λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ από τα αθλητικά σωματεία ανταποδοτικά, καθώς συνιστά μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων με τις σωρευτικές αυτές υποχρεώσεις (ΕΛ.ΑΣ και πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας),
- να συσταθεί οργανισμός πιστοποίησης εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε σχέση με την επιτήρηση φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές,
- η απαγόρευση οινοπνευματωδών ποτών 4 ώρες πριν και 2 μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής συ-νάντησης είναι υπερβολική και πλήττει τα έσοδα ακόμη και των ίδιων των αθλητικών σωματείων που συχνά με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση έχουν δημιουργήσει αναψυκτήρια, καφέ ή μπυραρίες στους ίδιους τους χώρους των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, τα οποία λειτουργούν επ’ αφορμή των αθλητικών εκδηλώσεων,
- η παράγραφος 16 σε ότι αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ουσία αποτελεί απαγόρευση του «συναθροίζεσθαι» και το περιεχόμενό της όπως είναι διατυπωμένο αντίκειται σε βασικές συνταγματικές διατάξεις, στην ουσία μπορεί να επιβάλλει την απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μικρή ακτίνα από αθλητικές εγκαταστά-σεις με τον τρόπο που έχει διατυπωθεί.-

2. σελ. 41 - 42,
- η επιβολή ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και η μεγάλη χρηματική ποινή στα μέλη της διοίκησης των αθλητικών σωματείων σε σχέση με την πρόσληψη πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και η ποινή φυλάκισης στα μέλη της διοίκησης των αθλητικών σωματείων τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε περίπτωση παραβίασης απαγόρευσης ομαδικής μετακίνησης οπαδών είναι υπερβολική και «ποινικοποιεί» επουσιώδεις παραλείψεις ή πράξεις στις οποίες τα μέλη της διοίκησης αθλητικού σωματείου δεν συμμετέχουν ως αυτουργοί, καθώς έχουν εξοπλιστεί με υποχρέωση απλού ελέγχου και εποπτείας, η οποία δεν είναι δυνατό να «ποινικοποιείται», και οι οποίες θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με διοικητικά πρόστιμα ή έστω με χαρακτηρισμό τους ως πταίσματα,
- η απαγόρευση ομαδικών μετακινήσεων για τους επόμενους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου και, αν υπολείπονται λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, για τους πρώτους πέντε (5) αγώνες της ε-πόμενης αγωνιστικής περιόδου, σε περίπτωση οργανωμένης κίνησης μελών Λέσχης και διενέρ-γειας πράξης βίας με αφορμή αθλητική συνάντηση είναι γενική, υπέρμετρη και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας που διακρίνει και το ελληνικό δίκαιο, καθώς δεν εξετάζει την έκταση ή τη μορφή των πράξεων βίας και τις συνθήκες τέλεσής τους. Επιπρόσθετα, δεν κλιμακώνει τις ποινές α-παγόρευσης ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια ή παρόμοια ή με βάση την επαναληπτικότητα παρόμοιας συμπεριφοράς των μελών Λέσχης του οικείου αθλητικού σωματείου.-

- Άρθρο 52:

1. η άμεση ανάκλησης λειτουργίας των υφιστάμενων Λεσχών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του σχεδίου νόμου, η διάλυση και η κατάργησή τους μέχρι την έκδοση νέας άδειας χωρίς να υφίσταται μεταβατική περίοδος, προκειμένου να συμμορφωθούν στις νέες διατάξεις, είναι υπέρμετρα σκληρή και άδικη, οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου και προκαλεί, ανάμεσα στα άλλα, σο-βαρές οικονομικές επιβαρύνσεις σε εκμισθωτές ιδιοκτήτες τέτοιων χώρων που θα απολέσουν ένα οικονομικό έσοδο, αυτό του μισθώματος, αλλά και στους μισθωτές - μέλη της Λέσχης, που θα πρέπει ενδεχόμενα να προβούν σε πράξεις μετεγκατάστασης και μίσθωσης νέου χώρου.-
πηγή: allaboutaris.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: