Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Ιστορική συμφωνία για την Κύπρο!!

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε η υπογραφή προσωρινής διευθέτησης για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο μετά τη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη μεταξύ αντιπροσωπειών της ΚΟΠ και της Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Της συνάντησης προήδρευσε ο Πρόεδρος της FIFA κ. Γιόζεπ Μπλάτερ ενώ παρών ήταν και ο Πρόεδρος της UEFA κ. Μισέλ Πλατινί. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΚΟΠ ήταν ο Πρόεδρος κ. Κωστάκης Κουτσοκούμνης ενώ παρόντες ήταν επίσης ο 1ος Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Γιώργος Κούμας, ο 2ος Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σάντης και ο 2ος Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Νικολάου.
Η Τουρκοκυπριακή Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της κ. Hasan Sertoglu, τους κ. Orcun Kamali και Hasan Balman καθώς και τον σύμβουλο της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου κ. Jerome Champagne.
Βασική αρχή η οποία τονίζεται ξεκάθαρα στη διευθέτηση που έχει υπογραφεί, είναι πως η ΚΟΠ, ως μέλος της ΟΥΕΦΑ και της ΦΙΦΑ, είναι η Υπεύθυνη Αρχή για την οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Προστίθεται επίσης πως η ΚΟΠ, είναι το Όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για διεθνείς ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στην Κύπρο.
Να σημειωθεί πως η υπογραφείσα διευθέτηση για να τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει  να εγκριθεί από τις Γενικές Συνέλευσεις της ΚΟΠ και της Τ/K Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Οι αρχές οι οποίες διέπουν τη διευθέτηση είναι οι ακόλουθες:
-Η ενοποίηση και η διευκόλυνση της προόδου του ποδοσφαίρου στην Κύπρο θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή θέληση.
-Η διευθέτηση καλύπτεται από τη δέσμευση για πλήρη σεβασμό στους κανονισμούς και τα καταστατικά της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ καθώς και στις διεθνείς αρχές του αθλητισμού.
-Η διευθέτηση αφορά μόνο θέματα που άπτονται του ποδοσφαίρου. Δεν αποτελεί προηγούμενο για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και είναι προσωρινή, μέχρις ότου επιτευχθεί η λύση του Κυπριακού προβλήματος.
Οι παράμετροι οι οποίες αποτελούν τη διευθέτηση που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, είναι οι ακόλουθες:
1. Η Τουρκοκυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς και το καταστατικό της ΚΟΠ. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα Σωματεία μέλη της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αυτόματα γίνονται έμμεσα μέλη της ΚΟΠ. Τα πιο πάνω συνάδουν πλήρως με το μοντέλο ένταξης της ΣΤΟΚ στην ΚΟΠ πριν από 2 χρόνια.
2. Η ΚΟΠ θα αναγνωρίσει την ικανότητα και τις αρμοδιότητες της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ως Ομοσπονδίας μέλους της ΚΟΠ, επί των θεμάτων που αφορούν το Τ/Κ Ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διοργανώνει Πρωταθλήματα μεταξύ των μελών της, βάσει των διεθνών αθλητικών αρχών καθώς επίσης και των κανονισμών της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ και πάλι με βάση το μοντέλο ένταξης της ΣΤΟΚ. Όπως και στη συμφωνία που έγινε με το αγροτικό μας ποδόσφαιρο, η διευθέτηση προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που άπτονται του Τουρκοκυπριακού Ποδοσφαίρου. Οποιεσδήποτε αποφάσεις της επιτροπής για να εφαρμοστούν θα πρέπει να επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ όπως ισχύει για όλες τις επιτροπές ΚΟΠ.
3. Δεδομένου ότι η Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εγκριθεί ως μέλος της ΚΟΠ αυτή θα δικαιούται εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ με τρόπο και όρους που θα συζητηθούν. Η ΚΟΠ θα δικαιούται να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ως παρατηρητής (όπως συμβαίνει και με την ΣΤΟΚ).
4. Η ΚΟΠ και η Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συμφωνούν στη σύσταση μιας Διαρκούς Οργανωτικής Επιτροπής η οποία θα δουλέψει για την εξέλιξη αυτής της διευθέτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα συγκροτήσει την Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τέσσερα άτομα που θα υποδειχθούν από την ΚΟΠ και τέσσερα άτομα από την Τουρκοκυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μερικά θέματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την εν λόγω επιτροπή για την μελλοντική εξέλιξη της διευθέτησης που έχει υπογραφεί είναι μεταξύ άλλων:
- Εκπροσώπηση των T/K στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες επιτροπές της ΚΟΠ.
- Κανονισμοί σε σχέση με το καθεστώς των ποδοσφαιριστών, τις μετεγγραφές και το TMS (σύστημα διεθνών μετεγγραφών της ΦΙΦΑ).
- Συμμετοχή στις διοργανώσεις της ΚΟΠ
- Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα που προσφέρονται από τη FIFA και την UEFA.
- Διεθνείς φιλικοί αγώνες Τουρκοκυπριακών Σωματείων.
- Συμμετοχή στο UEFA Regions Cup.
- Διπλώματα προπονητικής ΟΥΕΦΑ σε Τ/Κ προπονητές.
- Θέματα διαιτησίας, Επιτροπή Διαιτησίας, Παρατηρητές Αγώνων κλπ
- Συμπερίληψη Τ/Κ σε διάφορες αποστολές της ΚΟΠ.
Οι όποιες αποφάσεις που θα ληφθούν από τη Οργανωτική Επιτροπή για τα πιο πάνω θέματα, υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ (και όπου είναι αναγκαίο από την Γενική Συνέλευση ΚΟΠ) και από τη Γενική Συνέλευση της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Τονίζεται ότι για τα πιο πάνω θέματα που ενδεικτικά καταγράφονται στη διευθέτηση δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
5. Η Διευθέτηση για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο όπως περιγράφεται πιο πάνω, μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή είτε από την ΚΟΠ, είτε από την Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η κατόπιν κοινής απόφασης των δύο. Με τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας, η κατάσταση που θα έχει δημιουργηθεί σε σχέση με το Κυπριακό ποδόσφαιρο σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο θα είναι άκυρη. Τίποτα σε αυτή τη συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ή έχει δημιουργήσει νομικά δικαιώματα η αποτελεί προηγούμενο σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συμφωνία.
Αναλυτικά η δηλωση του Προέδρου της ΚΟΠ:
«Σήμερα, είναι μια ιστορική μέρα για το ποδόσφαιρο την Κύπρο αλλά και για τον Κυπριακό λαό γενικότερα.
Μετά από σχεδόν 60 χρόνια διαχωρισμού, τώρα είναι δυνατό να ενώσουμε και πάλι το ποδόσφαιρο. Και λέω είναι δυνατό, γιατί η διευθέτηση που έχει υπογραφεί, πρέπει να επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο, κάτω από υπό την αιγίδα της FIFA και της UEFA, έχοντας συντάξει και υπογράψει ένα οδικό χάρτη για ένα ενωμένο Κυπριακό ποδόσφαιρο, δίνει σε όλους την ελπίδα πως, με δεδομένη την καλή θέληση που έχει επιδειχθεί μέχρι τώρα, θα επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που θα εμφανιστούν στην πορεία.
Στους Τουρκοκύπριους φίλους μας λέω πως έχουν να κερδίσουν από την ενοποίηση.
Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο Μπλάτερ για τον καταλυτικό του ρόλο σήμερα, στον Πρόεδρο Πλατινί, στην αποστολή των Τουρκοκυπρίων με τους οποίους θα συναντιόμαστε από τώρα και στο εξής πιο συχνά και στα μέλη της αποστολής της ΚΟΠ για την στήριξη που μου παρείχαν».
Πηγή: gazzetta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: